Related Articles

กรมเจรจาฯ สร้างหนังช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจความพร้อมสู่ AEC ปี 58

by ดวงกมล บูรณสมภพ

    กรมเจรจาฯ สร้างหนังช่วยส


  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าประชาสัมพันธ์การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ในปี 2015 อย่างยิ่งใหญ่ ในรูปแบบของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะปูพรมเผยแพร่ผ่านหน่วยงานภาครัฐ อบจ. อบต. หน่วยงานภาคเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาอย่างเต็มที่
       
       นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เตรียมต่อยอดโครงการ DTN-AEC 2015 Movie Presentation เพื่อส่งเสริมความรู้และสร้างการเตรียมพร้อมในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน (AEC) ในปี 2015 ให้แก่ทั้งภาคธุรกิจเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์ (Movie Presentation) เรื่อง “2015 อุบัติรัก ลิขิตชีวิต” (2015 accidentally not)
       
       “ล่าสุดเราได้มีพิธีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ บริเวณลานริมน้ำเจ้าพระยา ฝั่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีเนื้อหาสื่อให้เห็นถึงความพร้อมในปัจจัยพื้นฐาน ของประเทศไทยที่เหมาะสมจะเป็นตลาดและฐานการผลิต ทั้งการขนส่ง การบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ และพร้อมใช้ประโยชน์จากการเป็น AEC ในปี 2558
       
       นางพิรมลระบุว่า ภาพยนตร์เรื่อง “2015 อุบัติรัก ลิขิตชีวิต” จะสะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ที่ต้องร่วมกันสร้างโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงตลาดภายในภูมิภาคเอเชียให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจ โลก ที่สำคัญก็คือ ในการจัดทำสื่อภาพยนตร์ขึ้นมาในครั้งนี้จะใช้รูปแบบของการนำเสนอข้อมูล AEC ในรูปแบบบันเทิง โดยมีการนำเอานักแสดงชื่อดังร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์จำนวนมาก เพื่อจะสร้างการจดจำ ให้ง่ายต่อความเข้าใจและใช้ประโยชน์ ซึ่งเชื่อมั่นว่าเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างแล้วเสร็จจะได้รับการตอบรับ และมีกระแสที่ดีในเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่อง AEC ตามมาอย่างมากมายแน่นอน
       
       “กรมเจรจาฯ เรามีเป้าหมายที่จะใช้หนังเรื่องนี้เผยแพร่เวลาที่ไปจัดงานสัมมนาตามที่ ต่างๆ ทั่วประเทศ ขณะเดียวกันก็จะขยายการปูพรมไปทั่วประเทศด้วยการผลิตให้กับบรรดาหน่วยงานภาค รัฐ อบจ. อบต.ทั่วประเทศ จะได้เข้าถึงประชาชนได้กว้างขวาง รวมทั้งจะให้บรรดาโรงเรียน สถาบันการศึกษาได้เอาไปใช้ประโยชน์เผยแพร่ให้เด็กไทยทั่วประเทศด้วย” นางพิรมลกล่าว
       
       สำหรับเนื้อหาของภาพยนตร์จะมีความยาวเรื่องละ 3 นาที จำนวน 3 ชุด 6 เรื่อง ได้แก่ ชุดที่ 1 ชื่อเรื่อง “WE ARE READY” เนื้อหาสื่อถึงความพร้อมในปัจจัยพื้นฐานของไทย เหมาะสมที่จะเป็นตลาดและฐานการผลิตทั้งการขนส่ง การบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือ ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ต่างชาติต่อการเตรียมพร้อมของอุตสาหกรรมไทยต่อการ รวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ชุดที่ 2 ชื่อเรื่อง “YOU ARE READY” เนื้อหาสื่อถึงประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 และชุดที่ 3 ชื่อเรื่อง “AEC FOR YOU” เนื้อหาสื่อถึงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 4 ประเภท รู้จักและเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายและประโยชน์ของการเข้าร่วมการเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ได้แก่ 1. ธุรกิจอุตสาหกรรม 2. ธุรกิจการเกษตร 3. ธุรกิจท่องเที่ยว และ 4. ธุรกิจบริการ


ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC