Related Articles

"รมว.ศธ."เร่งเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่อาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

 


ทำเนียบรัฐบาล วันที่14 ธ.ค. นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีให้คำขวัญวันเด็กให้เด็กไทยพาไทยสู่อาเซียน ว่า ได้มีการจัดระบบรองรับเรื่องนี้อยู่บางส่วน เช่นการจัดหลักสูตรโครงการต่างๆ การทำความเข้าใจว่าเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้วคนไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไร และจะมีผลกระทบต่อคนไทยอย่างไร เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับการเข้าสู่เออีซี ซึ่งการใช้ประโยชน์อย่างนั้นจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไร ในส่วนของสถาบันการศึกษา

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเรื่องภาษาประเทศไทยอยู่ในอันดับสุดท้าย นายพงษ์เทพกล่าวว่า "รองบ๊วยอยู่ครับ แต่ก็พยายามปรับปรุง เพราะว่าความจริงคนไทยเราไปเรียนภาษาแบบเน้นภาษา เน้นการอ่าน เน้นไวยกรณ์ แต่ไม่ได้เน้นการฟังการพูด ซึ่งความจริงการเรียนภาษาโดยปกติเริ่มจากการเรียน การพูด เห็นหรือว่าเด็กที่รู้ภาษาไทยเพราะฟังและพูด ไม่ได้เขียนและอ่าน ดังนั้นคงต้องปรับ"

 

 

 

 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC