Economy and Investment

เวียงจันทน์ รับAEC เน้นการค้า-อุตสาหกรรม-ระบบโลจิสติกส์พร้อม

by ดวงกมล บูรณสมภพ

เวียงจันทน์ รับAEC เน้นก

สปป.ลาวเน้นนักลงทุนไทยต้องเล็งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน “เวียงจันทน์” ศักยภาพสูง ที่ตั้งในเมืองหลวง พัฒนาครบครัน พร้อมรับการค้า-การลงทุนทุกสาขาอุตสาหกรรม ด้านทูตไทยในลาวชี้ ต้องมองยั่งยืนพร้อมเป็น “สวิตเซอร์ลาว” ของอาเซียน

นางบัวทา ทัดทิยะ หัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ สปป.ลาว เปิดเผยว่า ขณะนี้ สปป.ลาวเปิดประเทศ เพื่อการลงทุนจากต่างชาติเต็มที่ มุ่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเพื่อผลักดันการจ้างงานและเพิ่มรายได้ ประชากรชาวลาว

นางบัวทากล่าวว่า นักลงทุนไทยผู้ต้องการมาลงทุนในลาวควรมองศักยภาพของเขตเศรษฐกิจเฉพาะ เวียงจันทน์-โนนทองหรือเขตอุตสาหกรรมหลัก 21 ในกรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว ซึ่งพร้อมรับนักลงทุนต่างชาติและมีศักยภาพสูงสุด เนื่องจากตั้งอยู่ในเมืองหลวง โลจิสติกส์พร้อมสำหรับการขนส่ง-เดินทาง ใกล้ จ.หนองคายของไทย โดยสามารถเดินทางในเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น อีกทั้งยังเชื่อว่าศักยภาพของที่นี่สามารถรองรับได้ทุกสาขาอุตสาหกรรม แต่สาขาการลงทุนที่ไทยควรมองเป็นพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปไม้-อาหาร-เกษตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ-ตัดเย็บ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และพลาสติกเขตอุตสาหกรรมหลัก 21 หรือ Vientiane Industrail & Trade Park : VITA Park เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกในนครหลวงเวียงจันทน์ และเป็น 1 ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่งที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการแล้วจากรัฐบาล เขตอุตสาหกรรมหลัก 21 ห่างจากสนามกีฬาซีเกมส์ของลาวเพียง 2 กม. บนพื้นที่ 687 ไร่ ซึ่งพัฒนาโครงการโดยนักลงทุนชาวจีนไต้หวัน บริษัท Nam Wei มูลค่าโครงการ 43 ล้านเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ ตามแผนงานเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้สามารถรองรับโรงงานอุตสาหกรรมได้จำนวน 147 แห่ง โดยเหมาะที่ทำอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก พร้อมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และระบบการกำจัดขยะในเขตอุตสาหกรรม

นอกจากนี้จะพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมที่ครบวงจรในแง่การอยู่อาศัยของ พนักงานด้วย ทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์การค้าสิทธิพิเศษที่นักลงทุนจะได้รับในการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม 21 มีหลายประการ อาทิ สิทธิในการครอบครองยาวนาน 75 ปี และสามารถยื่นคำร้องขยายเวลาได้ เป็นเขตปลอดภาษีนำเข้าและส่งออก ปลอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับชาวต่างชาติคิดอัตรา 5% อากรกำไร 0% เป็นระยะเวลา 10 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ) หลังจากนั้น อากรกำไรจะคิดเป็น 8% โดยคณะกรรมการบริหาร VITA Park มีระยะเวลาในการพิจารณาเอกสารของนักลงทุนเพียง 5 วัน

ด้านนายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทยประจำ สปป.ลาว เปิดเผยว่า ที่ผ่านมานักลงทุนให้ความสนใจต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน แต่ สปป.ลาวยังมีเขตเศรษฐกิจอีกหลายแห่งที่น่าสนใจ โดยการเข้ามาลงทุนในลาวยุคเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องคำนึงถึงธรรมชาติ ของประเทศ ที่เหมาะสมจะลงทุนด้านเกษตรกรรม พลังงานสะอาด การท่องเที่ยวและบริการ หรืออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจำนวนไม่มาก เนื่องจากลาวมีประชากรจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค

นายวิทวัสเพิ่มเติมว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนตามแผนพัฒนาฯแต่ละฉบับของประเทศ ซึ่งปีปัจจุบันอยู่ในฉบับที่ 7 ซึ่ง สปป.ลาวจะไม่เปิดประเทศแบบรีบร้อน พัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเน้นความยั่งยืน โดยหากพิจารณาจากปัจจัยสภาพภูมิศาสตร์ จำนวนประชากรที่ไม่มาก การสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว เริ่มสนับสนุนด้านการแพทย์ และเป้าที่ลาวจะมุ่งสู่การเป็น “แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” (ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ) ทั้งหมดเหล่านี้จะส่งผลให้ลาวเป็น “สวิตเซอร์ลาว” หรือเป็นประเทศที่เป็นฮับด้านการท่องเที่ยว การแพทย์ และคงไว้ซึ่งสภาพภูมิประเทศที่สวยงามในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งคล้ายคลึงกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในยุโรป

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC