Economy and Investment

ครม.เห็นชอบร่างเจรจาการค้าเสรีไทย-ยุโรป

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ครม.เห็นชอบร่างเจรจาการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป "พาณิชย์"อ้างหากไม่ร่วมลงนามในกรอบทำให้ไทยเสียเปรียบการค้า-การลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

ครม.เห็นชอบร่างเจรจาการค

นพ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบร่างกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย -สหภาพยุโรป ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ก่อนที่นำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ต่อไป นอกจากนั้นแล้วยังพิจารณาประเด็นรับการรับฟังความเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยว ข้อง โดยในส่วนการรับฟังความเห็นนั้นสรุปว่า ยังมีข้อเป็นห่วง คือ 1.ข้อผูกพันด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่อาจทำให้เกิดการผูกขาดด้านการเกษตร กระทบความหลายหลายทางชีวภาพ รวมถึงกระทบวิถีชีวิตชุมชน เกษตรกรรายย่อย, สิทธิบัตรยาและการเข้าถึงยาที่จำเป็นของประชาชน ซึ่งประเด็นนี้กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะการเจรจาที่จะเกิดขึ้นได้คำนึงถึง ประโยชน์ประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ, 2. เมื่อมีการเปิดเสรีเครื่องดื่มสินค้าแอลกอฮอล์ และบุหรี่ อาจก่อให้เกิดการบริโภคที่มากขึ้น และส่งผลกระทบต่อสังคมไทย และ 3.ห่วงการสูญเสียฐานทรัพยากรของประเทศ รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

นพ.ทศพร แถลงต่อว่ากระทรวงพาณิชย์ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องเจรจาความตกลงการ ค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางของสหภาพยุโรป ด้านการค้าและการลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมการยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ และภาคบริการ รวมถึงจะช่วยแก้ไขปัญหาการถูกจำกัดสิทธิ์พิเศษด้านภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ซึ่งในปี 54 ที่ผ่านมาสหภาพยุโรปมีตัวเลขจีเอสพี มามูลค่าถึง 2.97 แสนล้านบาท และมีสินค้าสำคัญที่ใช้สิทธิ์ดังกล่าว ได้แก่ รถยนต์ขนส่ง, เครื่องปรับอากาศ, อาหารทะเลสด, อาหารทะเลแช่แข็ง, สัปะรดกระป๋อง, ถุงมือยาง และในปี 58 ที่ไทยจะรวมเป็นประชาคมอาเซียน หากไม่ได้ร่วมกรอบเจรจาดังกล่าวอาจทำให้สินค้าในประเทศไทยมีราคาแพง และทำให้เกิดการเสียเปรียบกับประเทศภูมิภาคอาเซียน

“ ขณะนี้สหภาพยุโรป อยู่ระหว่างการเจรจาสมาชิกอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์, ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนามแล้ว หากไทยไม่ทำเจรจาดังกล่าวจะเสียเปรียบประเทศในอาเซียนดังกล่าว ในเรื่องต้นทุนสินค้า ทั้งนี้การตกลงการค้านั้น มีข้อดี คือ ดึงดูดนักลงทุน ป้องกันมาตรฐานการลงทุน และส่วนเสริมการขยายการลงทุนระหว่างไทย - ยุโรป ” นพ.ทศพร แถลง

นพ.ทศพร แถลงต่อว่า สำหรับสาระสำคัญที่จะเจรจามี 17 ประเด็น อาทิ การค้าสินค้า, วิธีการศุลากร, กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า, มาตรการเยียวยาทางการค้า, มาตรการปกป้องการชำระเงิน, การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ, ความโปร่งใส ทั้งนี้ ครม. ยังได้เสนอ กระทรวงพาณิชย์เน้นการกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชน รวมถึงมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) เป็นผู้ติดตามความคืบหน้าในการเจรจา และให้ นางนลินี ทวีสิน ประธานผู้แทนการค้าไทย เป็นหัวหน้าคณะเจรจา

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC