Related Articles

เปิดศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 9 รวมดูแล 61 โรงเรียนรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ


เปิดศูนย์ประสานงานเขตพื้

นครปฐม - พ่อเมืองเจดีย์ใหญ่ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานสำนักเขตพื้นที่การศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม หลังถูกโอนย้ายศูนย์กลางสุพรรณบุรี ครูต้องเดินทางไปกลับกว่า 200 กิโลเมตรต่อวัน เน้นการรับผิดชอบโรงเรียนมัธยม รวม 61 แห่งเพื่อรองรับการพัฒนาการศึกษา ผลิตนักเรียนรับประคาคมอาเซียน
       
       วันนี้ (30 พ.ย.) เวลา 10.30 น.นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ภายอาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนพระปฐม วิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมีนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 9 ว่าที่ ร.ต.นันทชัย แก้วสุวรรณ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 9 นายชัยรัตน์ เผดิมรอด ผอ.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย และผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมในการเปิดศูนย์ประสานงานดังกล่าว
       
       นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 9 กล่าวว่า การเปิดศูนย์ประสานงานดังกล่าว เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 18 ส.ค.53 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม ให้ไปตั้งสำนักงานอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
       
       จากเหตุดังกล่าว ทำให้สถานศึกษาในจังหวัดนครปฐมต้องอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งสำนักงาน มีปัญหาการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 9 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้น โดยเน้นลดขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ประสาน และร่วมมือพัฒนาการศึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัดนครปฐม ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนครปฐมได้รวดเร็วมากขึ้น โดยรับผิดชอบดูแลโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม 29 โรงเรียน จังหวัดสุพรรณบุรี 32 โรงเรียน รวม 61 โรงเรียน
       
       นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีศูนย์การประสานงานการดำเนินการที่มาตั้งในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นในการบริการงานด้านการศึกษา และทำให้ขวัญของครู อาจารย์มีมากขึ้นเช่นกัน และการเปิดศูนย์ประสานงานนี้จะช่วยเป็นกระบอกเสียงส่งไปยังกระทรวงต้นสังกัด ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และจะได้มีการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่ดีขึ้นด้วย โดยอยากจะมุ่งเน้นให้ครูเป็นต้นแบบที่ดี และส่งเสริมเรื่องการรักการอ่านเพราะเราห่างจากเรื่องนี้ไปมาก โดยจะต้อสร้างวินัยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน เช่น ประชากรของญี่ปุ่นที่มีวินัยมาก และต้องฝากเรื่องนี้ไว้ให้ครูได้ดูแล เพราะตอนนี้เราสร้างแต่คนเก่ง แต่ไม่ได้สร้างคนดี ยิ่งถ้ามีคนเก่งมากๆ แต่ไม่ใช่คนดีอยู่ในสังคมก็จะเกิดความเสียหายได้ และพร้อมจะสนับสนุนการทำงานด้านการศึกษาในจังหวัดนครปฐมอย่างเต็มที่
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานดังกล่าว ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นครู อาจารย์ที่มีทำเลพักอาศัยในจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 และสุพรรณบุรี 1 คน รวม 6 คน มาปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งปัญหาที่เกิดตั้งแต่มีการตั้งเขตการศึกษา ไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี การทำงานได้ติดขัดเรื่องการเดินทาง ทำให้การประสานงานของโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดลดประสิทธิภาพลง เนื่องจากครูหลายคนต้องเดินทางไปกลับระหว่างจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กว่าวันละ 200 กิโลเมตร ทำให้การประสานงานไปมานั้นเป็นไปอย่างลำบาก และติดขัดมาตลอด จึงได้ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่โรงเรียน ในจังหวัดนครปฐม เพื่อให้ทันต่อการขานรับนโยบายทางการศึกษาที่กำลังต้องผลักดันเกี่ยวกับการ เปิดประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในอีกไม่กี่ปีนั่นเอง


ขอบคุณที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC