Economy and Investment

'โฆสิต'เตือนรัฐทุ่มงบกระตุ้นศก.เสี่ยงหนี้พุ่ง

by ดวงกมล บูรณสมภพโฆสิต

"โฆสิต"คาดจีดีพีปี"56 โต 4-5% เตือนรัฐระวังการใช้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเสี่ยงหนี้ประเทศพุ่ง

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางเศรษฐกิจไทยปี 2556 โอกาสความท้าทายและการปรับตัว"ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะเติบโตได้ใกล้เคียงกับปี 2555 โดยมีการขยายตัวของ จีดีพีที่ระดับ 4 - 5 % โดยปัจจัยบวกของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 มีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งระยะสั้นมาจาก การใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐผ่านนโยบายต่างๆ

อย่างไรก็ตาม การใช้เงินในลักษณะนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะหากมีการใช้เงินงบประมาณในการ กระตุ้นเศรษฐกิจมากอาจนำมาซึ่งการขาดดุลงบประมาณ มีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นจนเกิดปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวเหมือนสหรัฐฯ ส่วนปัจจัยบวกต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวคือการเติบโตของประเทศต่างๆ ในอาเซียน เช่น สปป.ลาวจีดีพีขยายตัว 10% ฟิลิปปินส์โตจีดีพีขยายตัว 7% อย่างไรก็ตามประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของประเทศต่างๆในภูมิภาคจะต้องอยู่ที่การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ส่วนปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยใน ปี 2556 จะมาจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงในปี 2555 โดยการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างของเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลกทั้งสหรัฐฯและยุโรปยัง ขาดความแน่นอนในการแก้ปัญหาโดยสิ่งที่บ่งชี้ความไม่ปกติของเศรษฐกิจยุโรปและ สหรัฐได้แก่ 1.การใช้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ 2.อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ยังคงสูงมาก เช่น ในประเทศสเปนนักศึกษาจบใหม่ว่างงานถึง 50% แสดงว่าการสร้างงานใหม่ๆยังล้มเหลวเศรษฐกิจจะฟื้นตัวยาก

"การที่เศรษฐกิจของยุโรปและสหรัฐฯยังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่านโครงสร้าง เศรษฐกิจอาจต้องใช้เวลานานนับ 10 ปี ส่งอัตรการเจริญเติบโตยังไว้ใจไม่ได้ มีความผันผวนทางเศรษฐกิจ อัตราการเจริญเติบโตต่ำกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ซึ่งจะกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากทั้งยุโรปและสหรัฐฯเป็นเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลในเรื่องของการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนั้นยังจะมีการเคลื่อนย้ายของทุนที่รุนแรง เกิดความไม่มีเสถียรภาพในตลาดทุน ที่คาดเดาได้ยาก"นายโฆสิตกล่าว

นอกจากนั้นในปี 2556 จะต้องจับตามองปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอล อิหร่าน ซีเรีย ซึ่งกระทบเรื่องความมั่นใจ และท่าทีของประเทศต่างๆที่จะมีต่อกัน บทบาทของมหาอำนาจที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน ซึ่งนำมาซึ่งภัยพิบัติที่บ่อยขึ้น และเกิดในพื้นที่ใหม่ๆของโลก

"เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 เราจะต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น เพื่อให้การเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกระทบเราน้อยลง ใช้ชุดความคิดในการทำงานในการเฝ้าระวังมากขึ้น เตรียมความพร้อมที่จะอยู่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น"

นายโฆสิต กล่าวว่า การปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้ความสนใจใน 2 เรื่องได้แก่ 1.การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งนอกจากมองเรื่องของการลงทุน จะต้องมอง ที่ควรเน้นไปในเรื่องรายจ่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทำให้คนมีความรู้ มีทักษะมากขึ้น การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการลงทุนที่สำคัญมากกว่าการนำเข้าเครื่อจักรจากต่างประเทศ

2.การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ มีการที่ต้องเน้นในเรื่องของการทำงานร่วมกันในกลุ่มอุตสาหกรรม มียุทธศาตร์ในการเชื่อมโยงและทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนสู่ความรู้ นวัตกรรม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มกันในบริษัทเล็กๆต้องมีการรวมตัวกันมากขึ้นเพื่อสร้าง โอกาสในการเจริญเติบโตมากขึ้น

 


ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC