Related Articles

ผู้ว่าฯ ใหม่สั่งรื้อแผนพัฒนา จว.พะเยา-บรรจุแนวรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพผู้ว่าฯ ใหม่สั่งรื้อแผนพ


พะเยา - พ่อเมืองคนใหม่เมืองกว๊านพะเยา สั่งทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดใหม่ วางแนวรองรับประชาคมอาเซียน
       
       นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดพะเยาแบบบูรณาการจังหวัด พะเยา (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 5/2555 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนกว่า 50 คน
       
       นายชูชาติ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ดำเนิน การไปแล้ว โดยต้องการให้แผนพัฒนาจังหวัดฉบับนี้ได้นำแนวนโยบายของรัฐบาลด้านการเตรียม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน หรือ AEC รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเข้าบรรจุอยู่ในแผนฉบับนี้

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC