About AEC

อาเซียนและฮ่องกงพัฒนาความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดขึ้น

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                เขตปกครองพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงความสนใจในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจร่วมกันกับอาเซียน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงกล่าวว่า การพลวัตทางเศรษฐกิจของอาเซียนถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่ายที่จะขยายการค้าการลงทุนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ

                ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงได้นำเสนอข้อได้เปรียบของความเป็น "หนึ่งประเทศสองระบบ" ของฮ่องกง เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนและจีนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้ฮ่องกงยังจะกระตือรือร้นในการสำรวจความร่วมมือกับอาเซียนในพื้นที่อื่น ๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนผู้คน

                เลขาธิการอาเซียนได้ฟังการบรรยายสรุปของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง รวมทั้งเสนอแนวทางการเตรียมการสำหรับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการของประชาคมอาเซียนในช่วงปลายปีนี้ โดยมีการแถงการวิสัยทัศน์สำหรับ 10 ปีข้างหน้าซึ่งจะถูกนำมาใช้เมื่อเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: business.inquirer.net

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC