Tourism

อาเซียนพัฒนาท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์วิสัยทัศน์ของปี 2016 - 2025

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN Develops Tourism Strategic Vision 2016 – 2025
 

                ในฐานะที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว (ATSP) 2011-2015 กำลังจะสิ้นสุดลงในปีนี้ องค์กรการท่องเที่ยวอาเซียน (NTOs) และสำนักเลขาธิการอาเซียนได้รับการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวเพื่อทำงานกันอย่างใกล้ชิดในการพัฒนา ATSP ฉบับใหม่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

                ในการประชุมซึ่งได้รับการมีส่วนร่วมในโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของ  NTOs มีการแถลงการณ์วิสัยทัศน์ที่ได้รับการรับรองในการพัฒนาอาเซียนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเปิดประสบการณ์แปลกใหม่แก่นักท่องเที่ยว โดยอาเซียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรวมไปถึงความเป็นอยู่ของคนในอาเซียน

                กองทัพเรือจะมีส่วนร่วมระหว่างประเทศในการอำนวยความสะดวกระหว่างภูมิภาคและอนุภูมิภาค รวมไปถึงองค์กรทวิภาคี, ภาคเอกชนและหุ้นส่วนการพัฒนาที่จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์และการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์มีกำหนดจะเปิดตัวในปี 2016

ที่มา: asean.org/
รูปภาพ: asean.org/

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC