Product and Service

สิงคโปร์จัดฝึกอบรบแรงงานอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Singapore Trains ASEAN Social Workers
 

                สิงคโปร์ได้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นเวลา 20 วันสำหรับการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ด้านสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานกับผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน

                การอบรบครั้งนี้จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว (MSF) และสถาบันการจัดระเบียบบริการสังคม(SSI) ซึ่งการอบรบครั้งนี้เป็นความคิดริเริ่มของรัฐบาลสิงคโปร์และคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยสังคมสงเคราะห์และกรมการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็ก

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC