Economy and Investment

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจัดโรดโชว์ในประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                คณะผู้แทนระดับสูงจากอาเซียนเยือนประเทศจีน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและจีน โดยคณะผู้แทนประกอบด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจจากประเทศกัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทยและเวียดนาม รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนเยือนเมืองสำคัญของจีน ประกอบด้วย ฮ่องกง, เฉิงตู, เซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง

                คณะผู้แทนได้มีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนาด้านการลงทุนในฮ่องกง, เข้าเยี่ยมชมการทำงานของตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้, เข้าเยี่ยมบริษัท General Motors Corporation ซึ่งเป็นบริษัทนำร่องของเขตการค้าเสรีและจัดให้คำปรึกษากับภาคเอกชนก่อนจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกับรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

                Roadshow ครั้งนี้จะปูทางสำหรับการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน โดยอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการค้าที่แข็งแรงกับจีนก่อนการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่สมบูรณ์ในปี 2015 ซึ่งอาเซียนจะกลายเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิต ส่วนภาคเอกชนจะขยายตัวกระจายออกไปในภูมิภาคซึ่งทำให้เป็นข้อได้เปรียบที่น่าสนใจในการลงทุน

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: bu.edu

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC