About AEC

เปิดตัวโลโก้อย่างเป็นทางการของ ARF DIREX 2015

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                เปิดตัวโลโก้อย่างเป็นทางการของการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการบรรเทาภัยพิบัติประจำปี 2015 (ARF DIREX 2015) โดยมีการทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศพม่า

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย, รัฐมนตรีต่างประเทศจีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพม่าได้ตระหนักดีว่าความพยายามร่วมกันเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถจัดการกับภัยพิบัติได้ในเวลาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการหากเกิดภัยพิบัติ เพื่อเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่จะสร้างชุมชนอาเซียนที่ปลอดภัยจากภัยพิบัติในปี 2015

                ประเทศมาเลเซียและจีนจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการบรรเทาภัยพิบัติประจำปี 2015 (ARF DIREX 2015) ในรัฐเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย โดยจะมีประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนและอื่นๆเข้าร่วมกว่า 27 ประเทศ

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: sudestasiatico.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC