Tourism

แคมเปญการท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี 2015

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                แคมเปญการท่องเที่ยวของประเทศไทยประจำปี 2015คือ "ค้นพบความเป็นไทย" ได้ถูกเปิดตัวขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในอาเซียน ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) ได้มีส่วนร่วมในฟอรั่มการพัฒนาการท่องเที่ยวในอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคในการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในปลายทางแต่ละประเทศในอาเซียน ซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

                การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวแคมเปญของประเทศไทยในฐานะของหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเซียนเพื่อสร้างตลาดการท่องเที่ยวที่หลากหลากเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีผลบังคับใช้ในปลายปี 2015 โดยจะมีการยื่นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย, พม่า, ลาวและกัมพูชา

                ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดการท่องเที่ยวที่สำคัญในอาเซียน ประเทศไทยจะนำเสนอ 12 อัญมณีที่ซ่อนอยู่ในประเทศหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นแห่งใหม่ของแต่ละจังหวัดที่นักท่องเที่ยวอาเซียนไม่ควรพลาดการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในแบบคนไทย

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: nationmultimedia.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC