Product and Service

การแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติโรฮิงญาในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาได้เน้นความพยายามของไทยที่จะจัดการปัญหาของแรงงานข้ามชาติชาวโรฮิงญาในฐานะที่เป็นประเทศกลางในการขนส่งแรงงานข้ามชาติในอาเซียน โดยไทยมองปัญหานี้ในแง่ของความมั่นคงของชาติและหลักการด้านมนุษยธรรม ซึ่งไทยสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในขั้นตอนแรกโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติก่อนที่จะส่งพวกเขาสู่ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 
                ประเทศไทยไม่ต้องการที่จะตั้งค่ายผู้ลี้ภัยหรือที่พักอาศัยชั่วคราวใดๆแด่แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ แต่ประเทศไทยมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์กักกันชั่วคราวเพื่อจัดการปัญหาการข้ามชาติแบบผิดกฎหมาย เนื่องประเทศไทยมีเงินทุนจำกัดในการดูแลผู้อพยพโรฮิงญาและต้องการคุมปัญหาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาจำเป็นจะได้ต้องรับความร่วมมือจากประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนเช่นกัน

                นายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีการใช้ทั้งกฎหมายปกติและมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มความเร็วในการดำเนินการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย โดยเรื่องนี้รัฐบาลได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับการสั่งการการทำงานร่วมกันและกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: eng.dar-alifta.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC