Product and Service

รายงานเกี่ยวกับเรือแรงงานข้ามชาติใกล้จังหวัดสตูล

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรือบรรทุกแรงงานข้ามชาติจำนวนกว่า 300 คน ที่ลอยอยู่ในน่านน้ำไทยตามแนวชายฝั่งไทย-มาเลเซีย ใกล้ทางตอนใต้ของจังหวัดสตูล โดยตามการเปิดเผยเมื่อได้รับแจ้งนายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาสั่งการให้กองทัพเรือตรวจสอบสถานการณ์และแจ้งเรือว่าประเทศไทยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรณีที่จำเป็นตามข้อตกลงด้านแรงงานข้ามชาติของอาเซียน

                ปัญหาการย้ายถิ่นอย่างผิดกฎหมายในมหาสมุทรอินเดียได้กลายเป็นความซับซ้อนมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน จนทำให้เกิดการประสานงานในระดับสากลซึ่งรัฐบาลไทยจะจึงจัดให้มีการประชุมพิเศษเกี่ยวกับการโยกย้ายผิดกฎหมายในมหาสมุทรอินเดีย ในกรุงเทพฯ

                การ ประชุมจะมีการเข้าร่วมโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก 15 ประเทศที่ได้รับผลกระทบ เช่น ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, กัมพูชา, ลาว,พม่า,เวียดนามและบังคลาเทศและประเทศผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น UNHCR, IOMและสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC)

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: khaosodenglish.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC