Transportation

ไทยเรียกร้องให้มีการเชื่อมต่อในกลุ่มสมาชิก ACMECS

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยในการประชุมสุดยอดผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 6 ในการให้​การสนับสนุนโครงการจัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเพื่อการเชื่อมต่อทั่วประเทศในกลุ่มสมาชิก ACMECSซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ประกอบด้วยห้าประเทศได้แก่ กัมพูชา, ลาว, พม่า, ไทยและเวียดนาม

                ในโอกาสนี้ยังมีการเสนอในที่ประชุมระหว่างผู้นำ ACMECS และธุรกิจตัวแทนภาคว่ารัฐบาลไทยมีการปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับในการส่งเสริมการเชื่อมต่อที่มากขึ้นภายในประเทศสมาชิก ACMECSตัวอย่างเช่น จะมีการขยายข้อตกลงเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกระหว่างชายแดนสำหรับเส้นทาง R9 ที่จะครอบคลุมกรุงเทพฯ, ฮานอย, เวียงจันทน์,ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือ Hai Phong เวียดนาม

                นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก ACMECS ร่วมกันผลักดันการพัฒนาการเชื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศสมาชิก เช่น พุกาม, เชียงใหม่, หลวงพระบาง,เวียงจันทน์, เสียมเรียบ,ดานังและเว้เพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญหลักการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: encrypted-tbn3.gstatic.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC