About AEC

เดินหน้าสู่การเชื่อมต่ออาเซียนกับอินเดีย

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอาเซียนและอินเดียและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อกันในการประชุมทางวิชาการเรื่อง "การเชื่อต่อระหว่างอาเซียน: มุ่งหน้าสู่การเชื่อมต่ออาเซียนและอินเดีย" เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาเซียนและอินเดียให้มากขึ้นทั้งในด้านความร่วมมือและการเชื่อมต่อ

                การ ประชุมครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างที่สำคัญในด้านการเชื่อมต่ออาเซียนและอินเดีย ซึ่งรวมถึงทางหลวงไตรภาคีแม่น้ำโขง ซึ่งอินเดียจะจัดหาเงินทุนและมีส่วนร่วมในส่วนของภาคเอกชน โดยตัวแทนประเทศไทยในด้านการเชื่อมต่ออาเซียนกล่าวว่า ผลประโยชน์ของการเชื่อมต่ออาเซียนและอินเดียจะเป็นประโยชน์ที่อย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือของทั้งอาเซียนและอินเดีย

                เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเน้นว่าในขณะที่อาเซียนจะทำงานร่วมกับอินเดียบนเส้นทางหลวงไตรภาคีนั้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้บรรลุการเชื่อมต่ออาเซียนและอินเดีย บริษัท ได้มีการพัฒนาในวงกว้างและอุดมไปด้วยเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคอาเซียนและอินเดียซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับอินเดีย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่สำหรับหลายบริษัทในภูมิภาคอาเซียนและอินเดีย

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: kinibiz.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC