About AEC

ประธานรัฐสภาพม่าเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                ในการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานรัฐสภาพม่าเพื่อเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักเลขาธิการอาเซียนที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมในกรุงจาการ์ตาพร้อมกับกลุ่มของสมาชิกรัฐสภาจากพม่า

                รองเลขาธิการอาเซียนด้านชุมชนการรักษาความปลอดภัยทางการเมืองได้เข้าต้อนรับประธานรัฐสภาพม่าในนามของเลขาธิการที่ไปปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นทางการ โดยการเข้าพบครั้งนี้ได้มีการฟังการบรรยายสรุปจากคณะผู้แทนเกี่ยวกับโครงสร้างและอัตรากำลังของสำนักเลขาธิการอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการอธิบายการทำงานของสำนักเลขาธิการอาเซียนในแง่เป้าหมายของประชาคมอาเซียนปี 2015

                คณะผู้แทนพม่าได้รับการต้อนรับและเยี่ยมชมสำนักเลขาธิการอาเซียนก่อนที่จะออกพบปะผู้แทนอื่นๆในการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: thediplomat.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC