Product and Service

การฝึกอบรมสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติอาเซียนผู้นำในอนาคตเริ่มต้น

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                ศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) เริ่มโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่การจัดการภัยพิบัติจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ภายใต้โครงการศูนย์บริหาร ACE โดยเจ้าหน้าที่จะได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นหกเดือนที่ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการภัยพิบัติรวมถึงการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

                โครงการ ACE มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติในอนาคตและรับมือกับความท้าทายต่างๆ โดยโปรแกรมนี้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบภัยพิบัติและฮาร์ดแวร์ต่างๆให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อรับมือการเหตุการณ์ฉุกเฉินในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้

                การฝึกอบรบของ ACE จะจัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียและจะได้รับการดำเนินการเพิ่มเติมในมาเลเซียและญี่ปุ่น นอกจากนี้ในตอนท้ายของหลักสูตรผู้เข้าร่วมจะได้รับเอกสารรับรองการพัฒนากลยุทธ์ในการปรับปรุงการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนของประเทศตนเอง

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: hpsdma.nic.in

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC