Sitemap

สหภาพยุโรปและอาเซียนเข้าร่วมประชุมข้อตกลงเปิดน่านฟ้า

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                ในแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียนและยุโรปในการประสบความสำเร็จของการประชุมสุดยอดการบินโดยคณะกรรมาธิการยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้เสนอที่จะใช้ความร่วมมือทางการบินในระดับใหม่ ซึ่งมีการเจรจาต่อรองข้อตกลงที่ครอบคลุมการขนส่งทางอากาศระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน

                ในการประชุมสุดยอดผู้นำทางการเมืองและธุรกิจของสหภาพยุโรปและอาเซียน โดยในที่ประชุมมีการพูดคุยถึงโอกาสของสหภาพยุโรปและอาเซียนในตลาดการบินและผลประโยชน์ที่ทั้งสหภาพยุโรปและอาเซียนจะได้รับหลังจากบรรลุความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการจราจรทางอากาศและการประสานด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะข้อตกลงที่ครอบคลุมการขนส่งทางอากาศระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน

                สหภาพยุโรปได้มีการเจรจาข้อตกลงการขนส่งทางอากาศที่ครอบคลุมกับสหรัฐอเมริกา,แคนาดา, โมร็อกโก, บอลข่าน, จอร์แดน, จอร์เจีย,มอลโดวาและอิสราเอลและนอกจากนี้ยังมีแผนการที่จะเจรจาต่อรองกับอาเซอร์ไบจาน, ตูนิเซียและเลบานอนหลังจากบรรลุข้อตกลงกับอาเซียน

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: global-europe.org

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC