About AEC

อาเซียนเตรียมฉลองต้อนรับการเป็นชุมชนที่สมบูรณ์ในช่วงสิ้นปี 2015

by ดวงกมล บูรณสมภพ

  


             การเปิดตัวประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีการทำเครื่องหมายครบรอบปีที่ 48 เพื่อการเฉลิมฉลองในสำนักงานใหญ่อาเซียนในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีรองประธานาธิบดีพร้อมกับรัฐมนตรีอื่นๆ ผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา ทูต ผู้นำทางธุรกิจและเยาวชนในภูมิภาคเข้าร่วมงาน

                เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าหลังจาก 48 ปีของวิวัฒนาการและการพัฒนา ในช่วงปลายปีนี้อาเซียนจะต้องตระหนักถึงความฝันของ ประชาคมอาเซียนที่จะเป็นจริงอย่างมั่นคง เพื่อความร่วมมือ สันติภาพ เสรีภาพและความเจริญรุ่งเรืองในชุมชนของโอกาส การเจริญเติบโตและการพัฒนาของอาเซียนที่จะเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์จะทำให้ภูมิภาคบรรลุความสำเร็จในหลายๆด้าน เช่น การลดความยากจน,การปรับปรุงบริการสุขภาพ, การศึกษาและการลดช่องว่างการพัฒนาภายในและระหว่างประเทศ

                ไฮไลท์ของการจัดงานอีกประการหนึ่งคือการนำเสนอแสตมป์ประชาคมอาเซียนจากการออกแบบของทั้ง 10 ประเทศสมาชิก โดยแสตมป์นี้จะเป็นข้อที่ระลึกในการมาถึงของประชาคมอาเซียนในช่วงสิ้นปี 2015 ซึ่งการออกแบบเกิดจากการแข่งขันภายในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นประธาน


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: knowledge.wharton.upenn.edu


ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC