Economy and Investment

การฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

                              เจ้าหน้าที่จากประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม (CLMV) ได้สิ้นสุดแผนการดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระยะสั้นที่ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและชุมชนสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

                แปดเจ้าหน้าที่จากกลุ่มประเทศ CLMV ได้เข้าทำงานในหน่วยงานต่างๆที่สำนักเลขาธิการอาเซียน โดยครอบคลุมพื้นที่ของการค้าและการลงทุน เพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อการศึกษาและวัฒนธรรมเป็นเวลาหนึ่งปี โดยทำงานร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกในการเตรียมการการให้บริการการจัดการกิจกรรมและการฝึกอบรมและการฝึกอบรมในประเทศญี่ปุ่น

                แผนงานในปัจจุบันครอบคลุมปี 2009-2015 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน โดยกลุ่มประเทศ CLMVได้บรรลุภาระผูกพันในการสร้างประชาคมอาเซียน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนการการรวมกลุ่มของภูมิภาคอาเซียนทั้งหมดในอนาคตได้อย่างง่ายดาย


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: ec.europa.eu

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC