About AEC

อาเซียนและจีนเพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิด

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                การประชุมครั้งที่ 16 ระหว่างคณะกรรมการร่วมความร่วมมืออาเซียนและจีน (JCC)ที่จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตา เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดและทบทวนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนและหารือเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของภูมิภาคอาเซียน

                อาเซียนและจีนวางแผนการทำงานร่วมกันระยะยาวตั้งแต่ปี 2016 - 2020 โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าแผนการฉบับใหม่จะต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้าและตรงตามความต้องการและความคาดหวังของอาเซียนและจีนในยุคใหม่ โดยกิจกรรมและโครงการจะสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาและความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายที่จะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่​การเป็นอาเซียนที่สมบูรณ์

                ผู้เข้าร่วมในที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าเสรีและความร่วมมือในด้านสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาเซียนและจีนตกลงที่ทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเป็นหุ้นส่วนทางภูมิภาค


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: asean-investor.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC