Product and Service

อาเซียนจัดแสดงการทำอาหารในงานเทศกาลอาหาร

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาให้อาเซียนเป็นครัวโลกในการผลิตมากมายไม่มีที่สิ้นสุดของอาหารที่อร่อยและมีสีสันน่าสนใจจากหลากหลายวัฒนธรรมในอาเซียน เช่น สะเต๊ะ, ลักซา, ต้มยำ เป็นต้น นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการผสมผสานที่ละเอียดอ่อนของเครื่องเทศที่ไม่ซ้ำกันที่ทำให้อาเซียนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านอาหาร

                ภายใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและรูปแบบวิถีชีวิต ส่งผลให้อาหารมีความคล้ายและมีการผสมผสานกันเองภายในกลุ่มประเทศสมาชิก จนได้รับขนานนามว่าสวรรค์ของอาหารบนดิน จนเกิดเป็นการจัดงานเทศกาลอาหารอาเซียนขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนอาหารของประเทศในสมาชิกอาเซียนให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

                นอกเหนือจากการส่งเสริมด้านอาหารแล้วยังมีการส่งเสริมด้านประเพณีและวัฒนธรรม โดยในเทศกาลอาหารครั้งนี้มีการเปิดเวทีสำหรับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทุนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนภายในอาเซียนอีกด้วยที่มา: asean.org
รูปภาพ: fernjewyingtimcake31.exteen.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC