Product and Service

อาเซียนวางระเบียบความปลอดภัยทางไฟฟ้า

by ดวงกมล บูรณสมภพ 

                ผู้กำหนดนโยบายและผู้นำในอุตสาหกรรมในประเทศลาวเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนากฎระเบียบด้านความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจะสนับสนุนความคิดริเริ่มของคณะกรรมการร่วมในสาขาเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EEE)กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำงานภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาอาเซียนของ

                อาเซียนลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศอาเซียนเพื่อการพัฒนาและอำนวยความสะดวกในการกำจัดอุปสรรคทางเทคนิคและขยายการค้าของสินค้าจำพวก EEE ในภูมิภาค โดยวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้คือการอนุญาตให้ประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเข้ารับการทดสอบและการรับรองที่ออกโดยห้องปฏิบัติการทดสอบจดทะเบียนและหน่วยรับรองในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อมาตรฐานเดียวกันของสินค้าจำพวก EEE

                ในการประชุมเชิงปฏิบัติการให้โอกาสสำหรับผู้เข้าร่วมที่จะหารือกับผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติตามข้อตกลง EEE และดำเนินการตามกฎระเบียบของ EEEที่ว่าด้วยกฎระเบียบความปลอดภัยทางไฟฟ้าสำหรับประชาชนเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการรวมเป็นอาเซียนในอนาคต


ที่มา: asean.org
รูปภาพ: oshatrainingutah.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC