Economy and Investment

อาเซียนเปิดตัวระบบจัดการผู้ประกอบการ SMEs

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลกัมพูชาเสนอระบบการจัดการ SMEกับภาคเอกชน, สมาคมธุรกิจ, ธนาคารกลางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นความพยายามร่วมกันของหน่วยงานอาเซียน SME Working Group (SMEWG)เพื่อสร้างความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการอาเซียนสำหรับการจัดการผู้ประกอบการ SMEsที่โดดเด่นในทุกประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS)

                ด้วยความตระหนักถึงการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2015 ทำให้มองเห็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในวงการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEsในแง่ของการเข้าถึงตลาดที่ไร้พรหมแดนและกฎระเบียบที่เรียบง่าย โดยผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอาเซียนที่จะต้องมีการเตรียมการสำหรับเชื่อมต่อที่มากขึ้นและเพิ่มความเชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่มูลค่าในระดับภูมิภาคและระดับโลก

                ได้มีการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับผู้ประกอบการ SMEsที่โดดเด่นและนวัตกรรมในภูมิภาคอาเซียนเพื่อเผยแพร่เมื่อเร็วๆนี้ โดยคู่มือ SME สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 จะประกอบด้วยกว่า 800 รายชื่อผู้ประกอบการ SMEsในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแบ่งออกเป็น 12 ภาคบูรณาการตามการจัดลำดับความสำคัญ คือ เกษตร / แปรรูปอาหาร, ยานยนต์, การขนส่ง, การให้บริการโลจิสติก,อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ไอซีที, ประมง, สุขภาพ,ยางและสิ่งทอ,  เครื่องแต่งกาย, การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ที่มา: asean.org
รูปภาพ: scbsme.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC