Economy and Investment

กรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเจ้าภาพเทศกาลธุรกิจแฟรนไชส์สู่ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Department of Business D
 

            กรมพัฒนาธุรกิจการเป็นเจ้าภาพในการจัดเทศกาลแฟรนไชส์​​ประจำภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 21- 23 กรกฎาคมบนชั้นที่ 2 และ 3 ของห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว โดยเป้าหมายของเทศกาลนี้ คือ การส่งเสริมการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และ​​เริ่มต้นสร้างความตระหนักในการใช้ธุรกิจแฟรนไชส์​​ เพื่อเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับนักลงทุนในปัจจุบัน

            รองผู้อำนวยการของกรมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์​​กล่าวว่า ธุรกิจแฟรนไชส์กลายเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยให้วงจรธุรกิจในประเทศไทยเติบโตมากขึ้น โดยเจ้าของธุรกิจสามารถขยายการดำเนินงานออกไปยังตลาดอาเซียนได้มากขึ้น นอกจากนี้ธุรกิจแฟรนไชส์ยังเป็นลงทุนความเสี่ยงต่ำและใช้เงินลงทุนไม่สูง

            นอกจากนี้เทศกาลธุรกิจแฟรนไชส์ยังได้แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพและความแข็งแรงของผู้ลงทุนในตลาดไทยและตลาดอาเซียนและยังเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถต่อสู้ในตลาดการแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 นอกจากนี้เทศกาลธุรกิจแฟรนไชส์ยังเป็นพื้นที่ในการพัฒนาธุรกิจและแลกเปลี่ยนข้อมูลคู่ค้าระหว่างผู้ลงทุน โดยเฉพาะในธุรกิจเภทอาหารและเครื่องดื่มข้อมูล: chiangmaicitynews      
ภาพประกอบ: chiangmaicitynews

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC