Product and Service

กันตนาวางแผนขยายธุรกิจสู่อาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Kantana plans Asean driv
 

            กันตนากรุ๊ปหรือบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศและผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังมีแผนจะขยายธุรกิจไปโดยการใช้จ่ายเกือบ 10 ล้านบาทเ พื่อเปิดโรงภาพยนตร์ 5,000 แห่ง ในประเทศอื่นในภูมิภาคอาเซียนในอีกห้าปีข้างหน้า

            บริษัทกันตนากรุ๊ปมองเห็นแนวโน้มของการเติบโตของโรงภาพยนตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สูง เพราะในปัจจุบันคนหันมาใช้จ่ายมากขึ้นกับความบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2015

            ประเทศพม่า, ประเทศลาวและประเทศอินโดนีเซียจะเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายต่อไปหลังจากที่ได้ลงนามในความร่วมมือกับโรงภาพยนตร์ในประเทศเวียดนามและประเทศกัมพูชา บริษัทกันตนากรุ๊ปได้มีการลงทุนในการสร้าโรงภาพยนตร์ 800 แห่ง ในประเทศไทยและมีการลงทุนผ่านการร่วมทุนกับผู้ประกอบการท้องถิ่น เพื่อสร้างโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กที่ผู้ชมสามารถจ่ายเงินจำนวนซื้อตั๋วในราคาถูก


ข้อมูล: bangkokpost.com        
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC