Product and Service

แม็คโครวางแผนที่ขับเคลื่อนอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Makro plans Asean drive
 

            บริษัททสยามแม็คโครเตรียมดำเนินการขยายกิจการ เพื่อต่อยอดไปสู่โอกาสในการค้าปลีกภายในภูมิภาคอาเซียน โดยบริษัทได้จัดส่งสินค้าไปยังร้านขายของชำที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของตัวเองชื่อ Aro ในประเทศพม่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อทดสอบการตอบสนองของตลาดเพื่อประเมินผลก่อนที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ด้วยฐานขนาดใหญ่ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน

            บริษัทสยามจำกัด ซึ่งบริษัทอาหารแช่งแข็งในเครือของบริษัทสยามแม็คโคได้ส่งออกอาหารแช่แข็งไปยังประเทศเวียดนามเป็นเวลาหลายปีและรู้ถึงความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมจำนวนมากมีการตอบรับจากเป็นอย่างดี

            บริษัทสยามแม็คโครมีการมองหาโอกาสในประเทศภายใต้กลุ่มอาเซียนอื่นๆ เช่น ประเทศกัมพูชาและประเทศลาว เพื่อเป็นพื้นที่ของตลาดเดียวภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2015 แต่อย่างไรก็ตามการขยายตัวไปสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนจะต้องใช้เวลาเพื่อดำเนินการตามระบบกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการค้าปลีกที่แตกต่างจากประเทศไทย รวมไปถึงการคำนวณราคาค่าใช้จ่ายเพื่อให้ต้นทุนต่ำแต่ได้รับผลกำไรสูง

            หลังจากการเป็น  AEC ประเทศไทยจะยังคงเป็นศูนย์กลางสำหรับอาเซียนในภาคธุรกิจจำนวนมาก จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและนี้จะเป็นประโยชน์ต่อโรงแรมและร้านอาหารซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญสำหรับแม็คโครข้อมูล: bangkokpost.com        
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC