Tourism

เรียนรู้ประวัติความและวัฒนธรรมของจังหวัดสตูลที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            จังหวัดสตูลตั้งอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทย สตูลเป็นจังหวัดที่เงียบสงบของชาวพุทธและชาวไทยมุสลิมที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสามัคคี นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายไว้ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดสตูลตั้งอยู่ในอาคารสองชั้นที่มีสถาปัตยกรรมในยุคอาณานิคมของยุโรปที่มีหลังคาแบบไทย ช่องระบายอากาศตามแนวด้านหน้าของอาคารได้รับการออกแบบเป็นรูปดาว ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของชาวมุสลิม

            ในพิพิธภัณฑ์มีทั้งหมด 10 ห้อง โดยมีการจัดแสดงวัตถุโบราณและตัวอย่างของแร่ธาตุที่พบในจังหวัด รวมไปถึงนิทรรศการประวัติศาสตร์ของสตูล ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล เรื่องราวของตะรุเตาและวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของคนในจังหวัดสตูล

            นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชนเผ่าซาไกจากนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์นี้ โดยชนเผ่าซาไกอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าในภาคใต้ของประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ชนเผ่าซาไกมีภาษาของตัวเองและมักจะย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกโดยไม่พักอยู่ที่ใดอย่างถาวร

            จังหวัดสตูลมีกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นและสังคมการเรียนรู้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบและมีความสุขนอกจากนี้จังหวัดสตูลยังจะเตรียมต้อนรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดนหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความคล้ายทางวัฒนธรรมข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: thailand.prd.go.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC