Product and Service

สุพรรณบุรี FC ช่วยให้การศึกษาภาษาอังกฤษต้อนรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Suphanburi to help Engli
 

            ในขณะที่ประเทศไทยเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ทีมฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกอย่างสุพรรณบุรีเอฟซีก็ได้เปิดตัวความคิดริเริ่มที่ไม่ซ้ำแบบใคร เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วจังหวัดใน 32 โรงเรียนสำหรับ AEC ด้วยการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการหนึ่ง

            ทีมสุพรรณบุรี FC มีความยินดีที่ใช้ทุนภายในสโมสรเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กๆในจังหวัดซึ่งหลังจากใช้เวลาหลายปีในอังกฤษทำให้เจ้าของทีมสุพรรณบุรีFCรู้ถึงความสำคัญของการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดด้วยภาษากลางที่จะช่วยด้านธุรกิจและการสื่อสารอย่างภาษาอังกฤษ

            ในช่วงแรกจะมีการคัดเลือกนักเรียน 35 คนที่มีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษจากผู้เรียนทั้งหมด เพื่อเข้าเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและเข้าช่วยงานภายในสโมสร เช่น การเขียนบทความโปรแกรมการแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษ, สัมภาษณ์ผู้เล่นและพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติและงานอื่นๆเพื่อเตรียมพร้อมให้กับทีมสุพรรณบุรี FC

            นอกจากนี้จะยังมีการสร้างกิจกรรมในการเป็นทูตของสโมสรที่มีความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษและรับหน้าที่ดูแลแขกวีไอพีที่เป็นชาวต่างชาติ รวมไปถึงการเป็นตัวแทนของสโมสรในการให้ข้อมูลข่าวสารหรือการสัมภาษณ์ต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ.ข้อมูล: bangkokpost.com
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC