Product and Service

ประเทศไทยเปิดตัวฟาร์มกังหันลมให้ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ            ประเทศไทยได้เปิดตัวฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำในภูมิภาคด้านพลังงานทางเลือก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้เป็นประธานเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการ The West Huay Bong 2 – West Huay Bong 3 projectในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยในการริเริ่มมีขึ้นเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานสำหรับคนรุ่นใหม่

            ด้วยความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือกทำให้รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ ที่จะใช้ฟาร์มกังหันลมที่เพิ่งเปิดในการสร้างพลังงานให้มากที่สุดเท่าหรือประมาณ 1,200 เมกะวัตต์ของพลังงานทั้งหมดในประเทศภายใน 8 ปี

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่า โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนี้เป็นครั้งแรกของ ประเทศไทยและมีกำลังการผลิตรวมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศหรือประมาณ 207 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ The West Huay Bong 2 – West Huay Bong 3 projectยังสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 350 ล้านหน่วย เพื่อขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในแต่ละปี

            ฟาร์มกังหันลมไม่เพียงแต่ตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคแต่ยังช่วยสังคมในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศได้ 270,000 ตันและลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 90 ล้านลิตรหรือมูลค่าประมาณ 1,900 ล้านบาทต่อปีข้อมูล: thailand-business-news.com
ภาพประกอบ: thailand-business-news.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC