Tourism

เทศกาลเที่ยวราชบุรี 2014

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            จังหวัดราชบุรีจัดงานเทศกาลการท่องเที่ยว 2014 เพื่อให้จังหวัดเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยว โดยเทศกาลการท่องเที่ยวนี้ใช้ชื่อว่า "Visit Ratchaburi, the City of Water Jars" ในบริเวณรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยจะมีกิจกรรมการแข่งขันและการขายผลิตและงานฝีมือในท้องถิ่น โดยเฉพาะเครื่องเคลือบดินเผา นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงมวยไทย ซึ่งเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่เก่าแก่ของคนไทยและเป็นศิลปะที่โด่งดังไปทั่วโลก

            นอกจากนี้จังหวัดราชบุรียังมีจุดขายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่าง ตลาดน้ำ  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยตลาดน้ำของราชบุรีจะมีการค้าขายในเรือ ซึ่งล่องไปตามคลองของจังหวัดราชบุรีและนักท่องเที่ยวยังสามารถจ้างเรือส่วนตัว เพื่อล่องไปตามคลองและเที่ยวชมสวนผลไม้ตามริมคลองได้

            จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่า โดยมีระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตรทางตะวันตก ด้วยความงามตามธรรมชาติที่โดดเด่นและตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติทำให้ประเทศไทยเตรียมพัฒนาให้จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวทางฝั่งชายแดนพม่าที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 โดยมีการคาดว่าจังหวัดราชบุรีจะสามารถดึดดูดนักท่องเที่ยวจากอาเซียนได้ด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: thailandtriptour.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC