Tourism

พัฒนาหาดสมิหลาเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

            จังหวัดสงขลาดเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ชายหาดที่มีชื่อเสียงคือ "หาดสมิหลา" ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่าจะทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยโครงการจะถูกดำเนินการผ่านเทศบาลนครสงขลาในนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สงขลาเป็นประตูสู่อาเซียน

            หาดสมิหลาจะได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมไปถึงปรับปรุงร้านของที่ระลึกและร้านค้าต่างๆในบริเวณหาด ด้วยความที่สงขลาเป็นจังหวัดชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียและเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลจีน, อินโดนีเซียและมาเลเซีย จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในจุดแข็งของจังหวัดในการเป็นประตูสู่อาเซียนในอนาคต

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเชื่อว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะให้ประโยชน์กับจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการท่องเที่ยวเพราะจังหวัดสงขลามีทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมทางน้ำมากมาย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งของภาคใต้และยังมีท่าเรือน้ำลึกสำหรับการเชื่อมต่อกับท่าเรือปีนังในประเทศมาเลเซียที่จะเพิ่มการมูลค่าทางการค้าและการขนส่งในอนาคต นอกจากนี้ยังมีสนามบินซึ่งจะถูกผลักดันให้เป็นเส้นทางในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากความใกล้ของระยะทางและความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรม

 

ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: blogspot.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC