Transportation

เปิดสนามบินสุรินทร์รับมือกับการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Reopening of Surin Airpo
 

            สนามบินสุรินทร์ภักดีในจังหวัดสุรินทร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้รับการพัฒนาเป็นสนามบินในเชิงพาณิชย์ เพื่อรับมือการเติบโตของการท่องเที่ยว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการพัฒนางาน

            สนามบินนี้เริ่มดำเนินการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2002 สำหรับสายการบินแอร์อันดามันที่บินตรงมาจากกรุงเทพมหานคร แต่แอร์อันดามันได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกเส้นทางการบินจากสุรินทร์ในเดือนธันวาคม 2003 เนื่องจากปัญหาทางการเงิน โดยการเปิดสนามบินขึ้นมาอีกครั้งในรอบนี้มีขึ้นเพื่อต้อนรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นจากขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุนในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 และเพิ่มการค้าในบริเวณชายแดน

            โดยจังหวัดสุรินทร์จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่อาเซียนและพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยสายการบินนกแอร์จะเป็นสายการบินแรกที่จะเปิดเที่ยวบินที่สนามบินสุรินทร์

            จังหวัดสุรินทร์อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 450 กิโลเมตรและ 50 กิโลเมตรจากชายแดนกัมพูชา โดยสุรินทร์เป็นจังหวัดทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยเขมรโบราณและจังหวัดนี้ยังถือได้ว่าเป็นที่ดินแดนแห่งช้าง นอกจากนี้สุรินทร์ยังมีชื่อเสียงในด้านข้าวหอมมะลิและผ้าไหมไทย ทำให้สุรินทร์เป็นอีกหนึ่งในจังหวัดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของอาเซียน


ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: bangkoksync.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC