Product and Service

ประเทศไทยเตรียมพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวในภูมิภาคอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Thailand Remains the Wor
 

            ประเทศไทยเป็นประเทศชั้นนำในการส่งออกข้าวขาวเกรดพรีเมี่ยม โดยผู้นำเข้ารายใหญ่ของข้าวหอมมะลิไทย คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา, ไอวอรี่โคสและฮ่องกง โดยการส่งออกมีมากถึง 8,500,000 ตันต่อปีหรือมูลค่า 5,700,000,000 ดอลลาร์ต่อปี

            ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวมากมากแต่ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองในประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกและเป็นที่นิยมมากที่สุด โดยความต้องการของข้าวหอมมะลิไทยในต่างประเทศมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดอาหารระดับไฮเอนด์

            กรมการค้าต่างประเทศจึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในความร่วมมือด้านการจัดตั้งห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์ดีเอ็นเอของข้าวไทยเพื่อการส่งออก โดยกรมการค้าต่างประเทศจะให้การสนับสนุนทางการเงิน ในขณะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะทำการพัฒนาห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย

            เมื่อห้องปฏิบัติการจะเสร็จสมบูรณ์ก็จะสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ได้อย่างน้อย 100 ตัวอย่างต่อวัน ซึ่งช่วยเพิ่มความเร็วในขั้นตอนการตรวจสอบก่อนการส่งออกข้าวหอมมะลิ โดยห้องปฏิบัติการถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบดีเอ็นเอของข้าวหอมมะลิเพื่อการประกันคุณภาพและคัดกรองมาตรฐาน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบว่าในการส่งออกพันธุ์ข้าวไทยได้รับปนเปื้อนจากพันธุ์อื่นหรือไม่  

            นอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังเล็งเห็นว่าห้องปฏิบัติการนี้จะช่วยพัฒนามาตรฐานข้าวไทยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าข้าวในภูมิภาคอาเซียน โดยประเทศไทยจะเน้นไปที่การขายข้าวที่มีคุณภาพทางสายพันธุ์ดีในราคาที่เหมาะสมมากกว่าการเน้นการขายแบบปริมาณเยอะแต่มีการปนกันของข้าวหลายสายพันธุ์
 

ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: globalpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC