Product and Service

เว็บไซต์สินค้าทางวัฒนธรรมจากประเทศไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

Launching of Cultural Cy

 
            นักช้อปสินค้าออนไลน์ที่กำลังมองหาสินค้าทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยจะได้พบกับเว็บไซต์ใหม่ในการซื้อสินค้าอย่าง www.culturalmall.in.th ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มช่องทางการค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

            กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย, บริษัทไปรษณีย์ไทยและ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการสร้างเว็บไซต์เพื่อการค้า โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า กระทรวงได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวก

            ผู้ผลิตสินค้าจะทำหน้าที่เป็นทูตการค้าในการแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านสินค้าที่สอดคล้องกับ วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชาวใต้ นอกจากนี้รัฐบาลจะจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ส่งออกมีข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละจังหวัดและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจ

            เว็บไซต์รุ่นนำร่องจะมีการจัดสินค้าทางวัฒนธรรมจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวและแสดงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ โดยจะแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มสินค้า คือ ศิลปะและวัฒนธรรม, ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน, อาหารและเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและยา, เครื่องประดับ, เสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆโดยในรุ่นนำร่องมียอดผู้เข้าชมเว็บไซต์มากกว่า 7,000 ครั้ง

            เว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจกับประเทศอื่นๆและเป็นช่องทางใหม่ในการส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ AEC ซึ่งมีความสะดวกในการจัดส่งสินค้าอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซียและบรูไน ดารุสซาลามที่เป็นประเทศอิสลามแบบจังหวัดในชายแดนภายใต้ของไทย


 

ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: pnylink.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC