Tourism

มัสยิดอายุ 300 ปีในจังหวัดนราธิวาสได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม

by ดวงกมล บูรณสมภพ

The 300 Years Mosque in
 

            มัสยิดวาดีอัลฮูเซ็น หรือ มัสยิดตะโละมาเนาะห รือ มัสยิด 300 ปี ในจังหวัดนราธิวาสได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการในกลยุทธ์ของแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โซนพิเศษ ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

            มัสยิดนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1624 แต่เดิมมัสยิดถูกมุงด้วยใบปาล์มและต่อมาถูกแทนที่ด้วยกระเบื้องดินเผา ซึ่งลักษณะที่โดดเด่นที่สุด คือ มัสยิดมีลักษณะคล้ายกับพระอุโบสถ ประกอบด้วยอาคารเชื่อมต่อกันในศิลปะแบบผสมของไทยและจีน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมมาเลย์มาผสมได้อย่าลงตัว

            มัสยิดแห่งนี้ได้รับการจดทะเบียนมรดกทางประวัติศาสตร์ โดยกรมศิลปากรและในปัจจุบันยังคงใช้สำหรับการปฏิบัติทางศาสนาในหมู่ชาวมุสลิมและทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางชุมชนในการศึกษาอัลกุรอานที่เขียนด้วยมือ

            โครงการนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของแผนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โซนพิเศษทางด้านศาสนาอิสลาม โดยคาดว่าจะสามารถต้อนรับผู้มาเยือนได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจากอาเซียน เมื่อประชาคมอาเซียนเปิดตัวอย่างสมบูรณ์แบบในปี 2015 เพราะลักษณะเฉพาะทางศิลปะที่สวยงามและความน่าสนใจของสถานที่ท่องเที่ยว ทำให้มัสยิดแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: chinahistoryforum.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC