Tourism

มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียน

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ASEAN Ground Barred Dove
 

            ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดยะลามีความภาคภูมิใจในการกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพวกเขา “มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียน” ที่สามารถดึงดูดผู้เข้าชมจำนวนมากจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและรวมอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของไทยซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลก

            งานเทศกาลนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม เพื่อแข่งขันระหว่างนกเขาชวาจากประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะแข่งขันเสียงร้องของนก เพื่อหานกที่มีเสียงร้องไพเราะที่สุดในงานโดยผู้เข้าชมส่วนใหญ่มาจากประเทศบรูไน ดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งการแข่งขันจะตัดสินโดยมีการแยกตามระดับเสียงสูงและต่ำ นอกจากนี้ยังจะต้องมีจังหวะและสามารถร้องเพลงได้เป็นเวลานานในระดับหนึ่ง โดยนกที่ชนะการประกวดจะมีราคาสูงมากในตลาดการขายนก

            มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียนจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1986 โดยเทศบาลนครยะลาและองค์กรท้องถิ่น โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศบรูไน ดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซียและสิงคโปร์ เพื่อแบ่งปันความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมกับชาวบ้านในท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้นำไปสู่การเชื่อมต่อทางวัฒนธรรมและทางสังคมกับในภูมิภาคอาเซียน

            นอกจากนี้มหกรรมแข่งขันนกเขาชวาเสียงแห่งอาเซียนยังเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเทศบาลนครยะลา โดยเทศกาลนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอย่างน้อย 100 ล้านบาทในระหว่างการแข่งขันประจำปีและยังเป็นการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่จะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีในหมู่คนต่างศาสนาที่มีความสนใจร่วมกันในกิจกรรมทางวัฒนธรรม ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: www.pnylink.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC