Transportation

ครบรอบ 20 ปี ของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่หนึ่ง

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ครบรอบ 20 ปี ของสะพานมิต
 

            จังหวัดหนองคายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและเมืองหลวงของประเทศลาวจะร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่หนึ่ง โดยจะมีการจัดกิจกรรมแสงสีเสียงที่งดงาม รวมไปถึงการแสดงดอกไม้ไฟและการแสดงม่านน้ำและแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศไทยและประเทศลาว นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยและประเทศลาว

            สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่หนึ่งได้เปิดตัวเป็นทางการครั้งแรกในการเชื่อมโยงจังหวัดหนองคายของประเทศไทยและเมืองเวียงจันทร์ของประเทศลาว ซึ่งได้รับการสนับสนุน โดยรัฐบาลออสเตรเลียในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงเป็นระยะทาง 4,200 กิโลเมตร โดยเป็นถนนสองเลนที่มีขนาดกว้าง 3.5 เมตร

            สะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่หนึ่งจัดว่าเป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว โดยยังแสดงถึงมิติใหม่ของความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนร่วมกัน

            ตั้งแต่เปิดทำการสะพานนี้ ทั้งสองประเทศได้รับผลประโยชน์ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ, การค้า, การท่องเที่ยว, การลงทุน, การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการขนส่งทางโลจิสติกส์ โดยสะพานไม่เพียงเชื่อมโยงทั้งสองประเทศแต่เป็นการแสดงออกถึงการรวมตัวกันของคนไทยและคนลาว

            ขณะนี้มีสะพานมิตรภาพไทย - ลาวได้มีการสร้างขึ้นเพิ่ม 3 สะพาน โดยมีการเชื่อมโยงประเทศเพิ่มขึ้นในจังหวัดมุกดาหารในประเทศไทยกับเมืองสะหวันนะเขตในประเทศลาว, จังหวัดนครพนมในประเทศไทยกับเมืองคำม่วนในประเทศลาวและจังหวัดเชียงรายของประเทศไทยกับเมืองเชียงของในประเทศลาวข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: 4toart.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC