Tourism

จังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ควรไปเที่ยวในปี 2014

by ดวงกมล บูรณสมภพ

จังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งใน
 

            จังหวัดกระบี่ในภาคใต้ของประเทศไทยได้รับการรวมอยู่ในรายการของ “52 สถานที่ที่ควรไปในปี 2014” ซึ่งรวบรวมโดยนิวยอร์กไทม์ส ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือพิมพ์ชั้นนำของโลก โดยจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวในส่วนต่างๆของโลก

            จังหวัดกระบี่อยู่ห่างจากจังหวัดภูเก็ตเพียง 45 นาที ด้วยการนั่งเรือข้ามทะเลอันดามันจากภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาเลเซียแอร์ไลน์ในเส้นทางกัวลาลัมเปอร์-กระบี่, นกแอร์ในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-กระบี่, บางกอกแอร์เวย์ในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-กระบี่, แอร์เอเชียในเส้นทางสิงคโปร์-กระบี่และกรุงเทพมหานคร-กระบี่ ซึ่งจังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 814 กิโลเมตร โดยจังหวัดกระบี่ไม่ได้มีแต่เพียงชายหาดที่สวยงาม แต่ยังมีหมู่เกาะที่สวยงามจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่เกาะพีพี, เกาะลันตาและหน้าผาหินปูนที่สามารถดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบการปีนเขาจากทั่วโลก

            จังหวัดกระบี่มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือ ปาล์มน้ำมันและยางธรรมชาติ โดยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาจังหวัดกระบี่ให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติและศูนย์อุตสาหกรรมเกษตรที่ยั่งยืน นอกจากนี้จังหวัดกระบี่ยังได้รับฉายาว่าเป็น “มรกตของทะเลอันดามัน" เนื่องจากจังหวัดกระบี่มีศักยภาพที่ดีสำหรับการเติบโตต่อในการท่องเที่ยว เพราะความพร้อมในแง่ของความงามตามธรรมชาติ เหมาะสำหรับการรองรับตลาดระดับไฮเอนด์และยังรับเลือกให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพยนต์โดยผู้สร้างภาพยนตร์ทั่วโลก

            นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีโครงการที่จะพัฒนาจังหวัดกระบี่ให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอาเซียนในการเปิดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 โดยจะใช้จุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการที่จังหวัดกระบีมีเที่ยวบินตรงจากประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น กัวลาลัมเปอร์ในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางผ่านเข้ามาทางด่านชายแดนบริเวณจังหวัดสงขลาและชายแดนภาคใต้ที่อยู่ใกล้กับมาเลเซียด้วยรถปรับอากาศ ข้อมูล: thailand.prd.go.th        
ภาพประกอบ: audleytravel.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC