Transportation

ไทยจัด Road Trip เชื่อมความสัมพันธ์เส้นทาง R3A

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทยจัด Road Trip เชื่อมค
 

            รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนจะมีส่วนร่วมในการเดินทางถนนตามเส้นทาง R3A จากจังหวัดเชียงรายในภาคเหนือของประเทศไทยไปยังเมืองคุนหมิงในภาคใต้ของประเทศจีน ในโอกาสการครบรอบ 20 ปี ของการเป็นหุ้นส่วนทางการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศจีน

            โดยการเดินทางครั้งนี้เป็นความคิดริเริ่มของประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ตามเส้นทาง R3A โดยในโอกาสนี้จะเป็นการเดินทางเพื่อไปประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและจีนในเมืองคุนหมิงในประเทศจีน

            เส้นทาง R3A เป็นหนึ่งในทางหลวงใหม่ที่ให้บริการทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งทอดยาวกว่า 2,000 กิโลเมตร โดยมีทางหลวงเชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศลาวและยาวไปจนถึงมณฑลยูนนานของประเทศจีน

            เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า การพัฒนาการเดินทางเป็นความพยายามโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนและประเทศจีน เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่าอาเซียนและจีนมีการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพและการเชื่อมต่อนี้จะทำให้อาเซียนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันในปี 2015

            เขตการค้าเสรีอาเซียน - จีน หรือ ACFTA จะเป็นหนึ่งในหัวข้อของการอภิปรายในการประชุมอาเซียน - จีน เนื่องจากประเทศจีนมีตลาดขนาดใหญ่และการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับทุกประเทศสมาชิกอาเซียนนั้นประเทศจีนจะช่วยให้ตลาดมีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ชี้แจงว่าการออกเดินทางตามเส้นทางถนนนี้ นอกจากจะเชื่อมความสัมพันธ์กับจีนแล้วยังจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภายในอาเซียนอีกด้วยข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: kidsmaps.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC