Product and Service

กระทรวงพาณิชย์เปิดสายด่วนรับร้องเรียนและสอบถามเรื่อง AFTA

by ดวงกมล บูรณสมภพ

กระทรวงพาณิชย์เปิดสายด่ว

            กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวสายด่วนเพื่อรับร้องเรียนและสอบถามเรื่องตลาดการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA ซึ่งดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ คือ บรูไน ดารุสซาลาม, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์และไทย

            โดยผู้บริโภคสามารถโทรไปยังหมายเลข 1385 สำหรับการให้ข้อเสนอแนะในด้านการค้าเสรีของไทยกับเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถสอบถามวิธีการแก้ปัญหา เพื่อบรรเทาความกังวลในเรื่องของตลาดการค้าเสรีอาเซียนได้ โดยรัฐบาลเชื่อว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรีอาเซียนในด้านการส่งออกและการขยายธุรกิจ

            รายงานจากสำนักเลขาธิการอาเซียนกล่าวว่า ภาษีสำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้ง 6 จะลงและการเก็บภาษีศุลกากรจะกลายเป็นภาษีพิเศษ สำหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน (CEPT- AFTA) โดยครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น เครื่องปรับอากาศ, ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์, เหล็ก, พลาสติก, เครื่องจักรและเครื่องใช้ด้านอุตสาหกรรม

            การลดภาษีของ AFTA จะตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะเปิดเขตการค้าภายในอาเซียน นอกจากนี้ยังจะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งการพัฒนาตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยภายใต้ตาราง CEPT- AFTA การลดภาษีแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับอนุญาตจะสามารถลดลงเป็น 0 ภายในปี 2015 สำหรับ 4 ประเทศคือ กัมพูชา, ลาว, พม่าและเวียดนาม

            นอกจากนี้ การเปิดเสรีด้านภาษีของอาเซียน ยังเป็นจุดเริ่มต้นการดำเนินการในการอำนวยความสะดวกในด้านการค้า เพื่อเติมเต็มการลดภาษี ซึ่งจะเป็นการพัฒนาอาเซียนในด้านการค้าและการคุ้มครองการลงทุนให้กับนักลงทุนในอาเซียน รวมไปถึงการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาและขจัดอุปสรรคในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีของอาเซียนข้อมูล: thailand.prd.go.th
ภาพประกอบ: pirun.ku.ac.th

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC