Economy and Investment

กูรูอสังหาฯแนะลงทุนเพื่อนบ้าน เจาะอินโดฯ-พม่ารับเปิดAEC บี้รัฐยืดเวลาเช่าที่ดินกันนอมินียึด

by ดวงกมล บูรณสมภพ

กูรูอสังหาฯแนะลงทุนเพื่อ

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวในงานสัมมนา “AEC และตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน” ว่า การเปิดการค้าเสรีอาเซียน เป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพราะขณะนี้มีความแข็งแรงและความพร้อมในการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อน บ้าน โดยประเทศที่น่าสนใจคือ อินโดนีเซีย เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ค่อนข้างสูง มีประชากรจำนวนมากคือ กว่า 250 ล้านคน นอกจากนี้ การเมืองและเศรษฐกิจก็มีเสถียรภาพ ทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยมีเป็นจำนวนมาก แต่ข้อเสียคือ ความห่างไกลทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้แล้วประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆ ที่น่าสนใจ คือ พม่าแต่เสี่ยงที่กฎหมายยังไม่เข้มแข็ง เพราะยังไม่มีกฎหมายอาคารชุด กฎหมายการลงทุนยังไม่ชัดเจน

นายมานพ พงศทัต อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุดแข็งของอสังหาริมทรัพย์ไทย คือ สร้างบ้านได้ในราคาถูกเพราะขายวัสดุก่อสร้าง จุดอ่อน คือ กฎหมายที่ดิน โดยควรต้องขยายเวลาเช่าจาก 30 ปี เป็น 60 ปี เช่นเดียวกับจีนและเวียดนาม ไม่เช่นนั้น จะมีนอมินีถือครองที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และการที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศรัฐบาลต้องนาร่อง แล้วส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปร่วมลงทุน อาจจะร่วมลงทุนกับต่างชาติ

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่จะไปลงทุนในแต่ละประเทศต้องดูความต้องการที่แท้จริงของตลาด ปัญหาการลงทุนในต่างประเทศ คือ การถือครองที่ดิน เพราะในแต่ละโครงการต้องขอใบอนุญาตใหม่อยู่เสมอ รวมทั้งต้องดูเรื่องกฎหมายด้วย ทั้งนี้ อุปสรรคของไทยหลังเปิดAECคือ แรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูแล

นางสุพินท์ มีชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โจนส์ แลงลาซาลล์ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน มีแนวโน้มเติบโตสูงทั้งอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม แต่ในแง่การลงทุนแล้วยังมีข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง ที่อัตราค่าเช่าเริ่มชะลอตัวลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก

นายปรเมษฐ์ จันทนาโกเมษ กล่าวว่า อสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจลงทุนใน 2 ประเทศ ทั้งมาเลเซียและสิงคโปร์ คือ โรงงานและโกดัง โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน เนื่องจากการเมืองค่อนข้าง มีเสถียรภาพ และกฎหมายเอื้อต่อการลงทุน

ที่มา : มติชน

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC