Economy and Investment

ประเด็นร้อนAEC: ตลาดแรงงานฝีมือด้านการก่อสร้างในไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ประเด็นร้อนAEC: ตลาดแรงง

 

            “ถ้าแรงงานมีมาตรฐานก็จะได้รับค่าจ้างตามความสามารถของแรงงาน” ด้วยนโยบายนี้ทำให้บริษัทด้านการก่อสร้างของไทยสามารถชนะบริษัทอื่นในกลุ่มประเทศอาเซียนได้

            ด้วยเหตุผลที่ไทยกำลังนำหน้าด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ทำให้เกิดข้อเสนอด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างขึ้น เช่น พัฒนากรอบกฎหมาย, จัดตั้งธนาคารเพื่อการก่อสร้างและปรับปรุงการก่อสร้าง สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นต้น โดยข้อเสนอเหล่านี้ถูกเสนอขึ้นเพื่อการวางแผนพัฒนาประเทศก่อนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2015

            ประธานสมาคมผู้รับเหมาไทยกล่าวว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่เพียงแต่จะให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้รับเหมาไทย แต่ยังช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยอีกด้วย

            ขณะนี้ประเทศไทยกำลังร่วมมือกับ 30 องค์กรในการปรับโครงสร้างธุรกิจก่อสร้างของไทยโดยมีแผนการที่จะร่างกฎหมายเพื่อการก่อสร้าง รวมไปถึงการจัดตั้งสถาบันการเงินเพื่อการก่อสร้าง โดยธนาคาร นี้จะให้การสนับสนุนผู้รับเหมาของไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

            หากประเทศไทยสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างให้มีมาตรฐานและมีสถาบันทางการเงินสนับสนุน ก็อาจมีความเป็นไปได้ที่ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ประเทศไทยอาจกลายเป็นผู้นำใหญ่ในด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างก็เป็นได้ข้อมูลbangkokpost.com
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC