Product and Service

นักศึกษาจีนแห่เรียนต่อในประเทศไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

นักศึกษาจีนแห่สนใจเรียนต


            เป็นที่รู้กันไปทั่วโลกว่าเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลพลอยได้จาก ความสำเร็จทางการเงินนี้ทำให้นักศึกษาจีนมากมายเลือกที่จะเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมสำหรับหนุ่มสาวชาวจีนจำนวนมากที่กำลังมองหาประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ

            สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจีนในระดับปริญญาตรีจำนวน 200คน จาก 6 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยในวัน “China Day”โดยนักศึกษาจีนนั้นมีจำนวนมากที่สุดในกลุ่มของนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย ในปัจจุบันมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ 10,000คน

            China Dayมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนักแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีถึงความสำคัญของภาษาจีนและโอกาสในการเข้าทำงานหลังจบการศึกษา รวมไปถึงเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพในหมู่ นักศึกษาจีนในประเทศไทยและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีน

            เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยเป็น "ทางเลือกที่ดี" สำหรับนักศึกษาจีนในการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเน้นเช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

            นอกจากนี้เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยยังเชื่อมั่นว่า AIT เป็นสถาบันที่เหมาะสมสำหรับที่จะเรียนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาจากเอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือและเสนอว่าการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในวัฒนธรรมจีน

            ส่วนเหตุผลของนักศึกษาจีนที่ตัดสินใจมาศึกษาต่อในประเทศไทยนั้นเพราะประเทศไทยมีลักษณะความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับประเทศ ง่ายต่อการปรับตัวและดำรงชีวิตการศึกษาต่อในประเทศฝั่งตะวัน ค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าแต่ได้ศึกษาในระดับนานาชาติที่มาตรฐานสูงทัดเทียมชาติตะวันตก
 


ข้อมูลbangkokpost.com
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC