Economy and Investment

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมทุนบุกตลาดรถมือสอง

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมทุนบุกตลา


                บริษัท Eastern Commercial Leasing(ECL) ของไทยได้ลงนามในข้อตกลงกับ Premium Financial Services (PFS) ของประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนด้านเงินทุนในตลาดรถมือสอง เพื่อขยายตลาดรถมือสองร่วมหลังภายหลังการเปิดประชาคม AEC

                ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือที่กำหนดว่า PFS จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์และรับประกันคุณภาพของรถยนต์มือสองรวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ทางด้านบริษัท ECL จะทำหน้าที่ขยายธุรกิจเข้าไปยังลาวและพม่า

                โดยที่บริษัท ECL มีความมั่นใจว่าการเป็นพันธมิตรกันระหว่างบริษัทของไทยและญี่ปุ่นในครั้งนี้จะสามารถสร้างเครือข่ายเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้มากขึ้น และทางบริษัทจะมีเงินมากพอที่จะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและเสริมสร้างสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดรถมือสองซึ่งมีผลตอบแทนสูงกว่าตลาดรถยนต์ใหม่ให้บริษัททางมากขึ้น

                ซีอีโอของ PFS กล่าวว่า ผู้ผลิตรถยนต์ของญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดรถยนต์ของประเทศไทยกว่า 90เปอร์เซ็นต์ สถานการณ์ของตลาดรถยนต์โดยรวมของประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการเติบโต เนื่องจากเศรษฐกิจยังทรงตัวอยู่และมีอัตราการใช้เงินกับการซื้อรถยนต์อย่างต่อเนื่อง

                นี่เป็นครั้งแรกที่บริษัท PFS จะก้าวออกมานอกประเทศญี่ปุ่นและร่วมทุนกับบริษัทจากต่างชาติ เพื่อขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่มประชาคม AEC โดยมีเป้าหมายหลักที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศเวียดนามข้อมูลnationmultimedia.com
ภาพประกอบ: nationmultimedia.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC