Tourism

ตรุษจีน: เทศกาลสำคัญของชาวจีนสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาวไทย

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ตรุษจีน: เทศกาลสำคัญของช


             ตั้งแต่สมัยโบราณเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนหรือตรุษจีนจะเป็นงานเทศกาลที่สำคัญที่สุดของปี เพราะมีความหมายทั้งทางวัฒนธรรมและทางสังคม เช่นเดียวกับเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทย

            ตรุษจีนเป็นที่รู้จักกันในประเทศจีนมาอย่างยาวนานด้วยประวัติศาสตร์กว่า 4,000ปี โดยจะเริ่มต้นในวันสุดท้ายของปีที่ดวงจันทร์สิ้นสุด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของงานเทศกาลโคมไฟในสมัยโบราณ

            ตรุษจีนจึงเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของปีสำหรับชาวจีน เพราะมีความหมายทั้งทางวัฒนธรรมและทางสังคม เป็นเวลาสำหรับการพบปะสังสรรค์ของครอบครัว กล่าวอำลาปีเก่าและเดินทางไปสู่​​ปีใหม่

            ในประเทศไทยนั้น เทศกาลตรุษจีนเริ่มต้นขึ้นจากชาวจีนที่อพยพอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยจะมีพิธีกรรมบูชาบรรพบุรุษบางทีจีน เนื่องจากการอพยพมาอาศัยอยู่ที่เมืองไทยทำให้รู้สึกห่างไกลจากบ้านของพวกเขา ทุกครอบครัวจีนในประเทศไทยจะมีแท่นบูชาในบ้านสำหรับพิธีบูชาบรรพบุรุษของพวกเขา

            ในปัจจุบันประเทศไทยมีการจัดงานเทศกาลตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ในเขตเยาวราชอันเป็นเขตที่อยู่อาศัยของชาวจีนในประเทศไทย นอกจานี้เทศกาลตรุษจีนถือว่าเป็นเทศกาลที่มีระยะเวลาของวันหยุดยาวประมาณ7 - 14วัน ทำให้ชาวจีนในประเทศจีน ไต้หวันหรือฮ่องกงเดินทางเพื่อพักผ่อนและฉลองวันหยุดยาวกับครอบครัว โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสำคัญในตัวเลือกทางการท่องเที่ยวและการเข้ามาท่องเที่ยวของชาวจีนยังช่วยสร้างรายได้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการฉลองและจับจ่ายใช้สอยอย่างเต็มที่ของนักท่องเที่ยวชาวจีน

            จึงจะกล่าวได้ว่าเทศกาลตรุษจีนคือเทศกาลทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนและยังเป็นเทศกาลท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชาวไทยอย่างล้นหลามอีกด้วยตรุษจีน: เทศกาลสำคัญของช


ข้อมูลbangkokpost.com
ภาพประกอบ: bangkokpost.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC