Economy and Investment

อุตฯเครื่องหนังปรับตัวรับ AEC หันนำเข้าจากจีน-จ่อลงทุนเพื่อนบ้านแทน อ่

by ดวงกมล บูรณสมภพ

อุตฯเครื่องหนังปรับตัวรั

นายสมเกียรติ บงกชพรรณรายประธานกลุ่มคลัสเตอร์เครื่องหนังไทยเปิดเผยในงานสัมมนา เรื่อง”SMEs Roadmap: เปิดแนวรุกบุก AEC”(Leather) ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)ว่า ผู้ผลิตเครื่องหนังในกลุ่มกระเป๋าและรองเท้าที่เป็นขนาดกลางและย่อมหรือ SMEs มีแนวโน้มที่จะหันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาเพื่อทำตราสินค้าใหม่ เอง(รีแบรนด์)และนำเข้าชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตสินค้าเข้ามาประกอบเอง รวมทั้งการรับจ้างผลิตให้กับแบรนด์ดัง(โออีเอ็ม)มากขึ้นเพราะจะช่วยลดต้นทุน ในการผลิตได้มากกว่า 50% และยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องหนัง

นายธำรง ธิติประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) กล่าวว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรองเท้าต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับการแข่งขัน ที่จะสูงขึ้นเมื่อมีการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ปี 2558 โดยหากยึดการผลิตที่เน้นสินค้าราคาต่ำจากค่าแรงจะอยู่ไม่ได้ต้องหันไปพัฒนา สินค้าระดับบนเนื่องจากสินค้าระดับล่างไทยไม่มีทางจะแข่งขันกับประเทศจีนได้ เลย

การปรับตัวจะแบ่งเป็น3 กลุ่มคือ
1.ผู้ผลิตเพื่อการส่งออกจะต้องมองหาประเทศที่มีต้นทุนต่ำ ทั้งค่าแรงและสิทธิประโยชน์ที่จะช่วยให้สินค้าสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เช่นพม่า ที่ค่าแรงต่ำมากและสหภาพยุโรปให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีพม่าเป็น 0%ขณะที่ไทยหากส่งไปยังเก็บ 8-10%
2.การนำเข้ามาและขายไปส่วนนี้จะยังคงไปได้ดีอยู่แต่การแข่งขันก็จะเริ่มมากขึ้นเพราะผู้ผลิตบางรายอาจเปลี่ยนไปเป็นการนำเข้ามาขายแทน
3.โรงงานที่ผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นหลัก กลุ่มนี้ต้องปรับตัวอย่างหนักเพราะสินค้าจากเพื่อนบ้านเริ่มเข้ามาทำตลาดใน ไทยโดยเฉพาะอินโดนีเซีย และเวียดนาม ดังนั้นผู้ผลิตไทยจะต้องเดินทางไปทำตลาดเพื่อนบ้านเช่นกันแต่จะต้องรู้โครง สร้างของประเทศนั้นๆ ด้วยไม่เช่นนั้นจะลำบากได้เช่นกัน อย่างไรก็ตามพม่าในปัจจุบันยังไม่ใช่คำตอบการไปลงทุนเพราะกฎหมายการค้ายัง ไม่มีต้องรอให้พม่าพัฒนากฎหมายด้านนี้อีกระยะ 1-2 ปีน่าจะเข้าไปลงทุนได้ซึ่งไม่ใช่เพียงรองเท้าแต่รวมถึงอุตสาหกรรมภาพรวม

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ผู้ประกอบการเครื่องหนังไทยต้องปรับตัวรับการเปิด AEC ใน 4 ด้านคือ
1.การลดต้นทุนการผลิต
2.เพิ่มคุณภาพสินค้าทั้งรูปแบบและดีไซน์
3.การบริการหลังการขาย โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงเวลา และ
4.ปรับแบบสินค้าให้ทันกับความต้องการของลูกค้าในตลาดแฟชั่น

ที่มา: ASTVผู้จัดการรายวัน


 

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC