Related Articles

สพฐ.เตรียมฟันธงเปิดเทอมรับอาเซียนปี57

by ดวงกมล บูรณสมภพ

สพฐ.เตรียมฟันธงเปิดเทอมรับอาเซียนปี57

สพฐ.เตรียมสรุปปลายเดือนนี้ เรื่องการประกาศกำหนดเปิดภาคเรียน ใหม่รับอาเซียนอย่างเป็นทางการ เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557
วันที่ 15 ม.ค. 2556 ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงเรื่องการเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดเปิดภาคเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ว่า สพฐ.ได้ออก     สำรวจความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ สพฐ.ตั้งเป้าไว้ว่า จะเลื่อนกำหนดภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 เป็นต้น
ไปให้สอดคล้องกับกำหนดเปิดภาคเรียนของนานาชาติ โดยภาคเรียนที่ 1 จะเลื่อนไปเปิดวันที่ 10 มิ.ย. จากเดิมเปิดภารเรียนต้นเดือน พ.ค. ส่วนภาคเรียนที่ 2 เลื่อนไปเปิดวันที่ 26 พ.ย. จากเดิมเปิดภาคเรียนวัน     ต้นเดือน พ.ย.'ผลการสำรวจความคิดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น จากทางโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อจะดูว่าหาหมีการเลื่อนเปิดเทอมจะมีปัญหาอะไรหรือไปซ้ำซ้อน ติดขัดกับกิจกรรมสำคัญต่างๆ หรือไม่ พบว่า มีความเป็นไปได้สูงที่สพฐ.จะเลื่อนกำหนดเปิดภาคเรียนใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม การสอบถามความคิดเห็นยังไม่เสร็จสิ้นต้องรอสรุปผลปลายเดือน ม.ค.นี้ก่อน สพฐ.จึงจะประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนใหม่อย่างเป็น ทางการได้' ดร.ชินภัทร กล่าว ดร.ชินภัทร กล่าวด้วยว่า 'ทั้งนี้ จะให้โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมรับอาเซียนให้นักเรียนอย่างเข้มข้นมากขึ้น เพราะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า เด็กไทยรู้จักอาเซียนแค่เพียงผิวเผิน รู้จักแค่ธงชาติหรือคำ ทักทายในภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น เพราะฉะนั้น โรงเรียนต้องเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนมากขึ้น ให้นักเรียนรู้ลึกเกี่ยวกับอาเซียนทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมรวมทั้งเปิดเวทีให้เด็กได้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้วย เช่น เวทีประกวดตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน'

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC